Bellmansrummet. Foto: Michel Thomas

Bellman och Wasahof

Våga ge dig hän! Är uppmaningen till den som vill njuta av Fredmans Epistlar och sånger. Här är en liten text om Bellman och hans bravader i Vasastan och särskilt i Sabbatsbergsområdet.

Läs om Bellman på Wasahof