Öppen vinprovning på Wasahof

Nu har vi bokat upp vinkällare, vinprovare och plockat fram fin-fina viner. Kolla vilka dagar som passar: 14, 18 och 28/3; 11, 18 och 22/4 samt 2, 6, 16 och 28/5. Olika teman. Kolla hemsidan för ytterligare information

Välkomna!